Teatr w szkole, szkoła w teatrze

W rok 2020 Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku realizował projekt „Teatr w szkole, szkoła w teatrze” w ramach programu „Edukacja kulturalna” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbyło się sto godzin bezpłatnych warsztatów online dla stu różnych grup. Warsztaty prowadzili współpracujący z Teatrem aktorzy: Iwo Bochat, Magdalena Płaneta, Anna Rau.

Była to oferta adresowana do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Dla każdej z grup wiekowych przewidziane były inne, dostosowane do wieku uczestników warsztaty, spełniające założenia podstawy programowej przedmiotów artystycznych.

Przedszkola mogły skorzystać z rytmiczno-muzycznych zajęć, zawierających elementy sztuki cyrkowej (warsztaty „Ruch i dźwięk”). Do klas I-III skierowane były warsztaty „Action-Diction”, podczas których dzieci uczyły się poprawnego formułowania wypowiedzi. Klasy IV-VI mogły wziąć udział w zajęciach „Czytaj, przedstaw, zrozum”, gdzie odbywały się czytania performatywne fragmentów lektur w kolektywie aktorsko-uczniowskim. Klasy VII-VIII tworzyły własne teksty rymowane do rytmicznych kompozycji muzycznych na zajęciach „Rap-performans”. Do najstarszych uczniów skierowane były warsztaty „Kontekst-aspekt-tło”, przybliżające wiedzę na temat funkcjonowania słupskich instytucji kultury.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją projektową, zawierającą zdjęcia, opisy i scenariusze zrealizowanych warsztatów: Publikacja Teatr w szkole, szkoła w teatrze

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.