P_Ziębakowski-WzjSzynela-1953Spektakl: Wszyscyśmy z jednego szynela