Brzechwa jedzie na wieś – projekt MKIDN w ramach Kultura Dostępna

Szekspir czy Shakespeare?