UWAGA POSZUKIWANY
Specjalista ds. dekoracji /plastyk/ rzemieślnik teatralny
 
Oczekujemy:
– wykształcenia co najmniej średniego
– zdolności plastycznych
– zdolności manualnych
– kreatywności, poczucia estetyki, samodzielności
– umiejętności organizowania przestrzeni
– umiejętności posługiwania się narzędziami
– komunikatywności
 
Zakres obowiązków:
– ścisła współpraca z realizatorami spektakli (m.in. scenografem, reżyserem) oraz z innymi pracownikami teatru i podmiotami zewnętrznymi przy produkcji scenografii,
– koordynacja i organizacja prac związanych z budową scenografii,
– wykonywanie scenografii, naprawa i konserwacja rekwizytów.

Wszystkie osoby zainteresowane składaniem aplikacji prosimy o nadsyłanie CV na adres: kadry@nowyteatr.pl do 19.07.2024 roku.