P_Ziębakowski-WzjSzynela-1916Spektakl: Wszyscyśmy z jednego szynela