P_Ziębakowski-WzjSzynela-1893Spektakl: Wszyscyśmy z jednego szynela