Arkadiusz LipnickiOsoby na tym zdjęciu:Arkadiusz Lipnicki