podwojny portret na strone nowakOsoby na tym zdjęciu:Dominik Nowak