Rok 2016 w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku

„Nowy Teatr w Słupsku coraz bardziej jest już nowy. Nowy, bo świeży, poszukujący, eksperymentujący, ciekawszy.”
Daniel Klusek Głos Pomorza 29 września 2016

04Minęło 12 miesięcy nowej dyrekcji w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku, Sylwester za nami – a więc odpowiedni czas, żeby podsumować mijający okres. Rok 2016 rozpoczynaliśmy z wieloma problemami, z których 3 najważniejsze to: niedostatki w „dramatycznym” repertuarze, straty finansowe przeniesione z lat poprzednich oraz problemy z infrastrukturą (głównie sceniczną). Jesteśmy instytucją z najniższą dotacja podmiotową teatru dramatycznego w Polsce, która w 78% zabezpiecza koszty wynagrodzeń. Teatr, w związku z brakiem własnej siedziby, ponosi dodatkowo koszty użyczenia i użytkowania scen i pomieszczeń biurowych. Mimo wszystko prowadzimy zwyczajną działalność statutową dzięki: wpływom własnym, środkom z grantów oraz pomocy sponsorów. Rok 2016 był okresem „zaciskania pasa” i wzmożonej aktywności – zdecydowanie obniżyliśmy koszty funkcjonowania instytucji, wydatnie ograniczyliśmy także koszty powstawania spektakli. W 2016 roku przygotowaliśmy 2 razy więcej premier za blisko 3 razy mniejsze pieniądze niż w 2015 roku (09.04.2016 „Ulica” D. Odija, reż.: I. Vedral, 14.05.2016 „+1” J. Griszkowiec, reż.: T. Leszczyński, 04.06.2016 „Novecento”, reż.: I. Vedral, 25.06.2016 „Bóg mordu” Y. Reza, reż.: D. Nowak, 13.08.2016 „Judy” A. Chwastowski, reż.: D. Nowak, 09.09.2016 „Nie lubię pana panie Fellini” M. Koterski, reż.: M. Koterski, 23.09.2016 „Las Villas” T. Kaczorowski, reż.: P. Sieklucki, 03.12.2016 „Horror Show” Ł. Orbitowski, reż.: A. Idczak).
Staramy się poszukiwać oszczędności, dodatkowych środków oraz możliwości zwiększenia pola eksploatacji powstających spektakli. Premiera „Horror Show” powstała w części dzięki Stypendium Twórczemu Prezydenta Miasta Słupska, reżyseria spektaklu „Bóg mordu” oraz „Judy” została wykonana w ramach kontraktu dyrektora. Premiera „Las Villas” powstała w koprodukcji z Teatrem Nowym w Krakowie, dzięki czemu udało się obniżyć koszt jej powstania o około 50% a nasi aktorzy prezentują siebie i teatr na innych scenach w Polsce. Teatr pisze projekty i pozyskuje dodatkowe środki na swoją działalność – w 2016 roku otrzymaliśmy dotacje: na zakup wyposażenia Małej Sceny z MKiDN oraz z Urzędu Miasta Słupsk, na realizację projektu „Brzechwa jedzie na wieś” z MKiDN oraz z Urzędu Miasta Słupsk, na realizację projektu edukacyjnego „Szekspir czy Shakespeare” z Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, na eksploatację spektakli „Ulica” i „Z głębokiej otchłani wołam” (akcja „spektakl za 400 groszy) z Instytutu Teatralnego. Na 2017 rok pozyskaliśmy partnerów, z którymi będziemy realizować nasze spektakle: Gminę Kobylnica – spektakl „Wszyscyśmy z jednego szynela” R. Kmity, Jeronimo Martins Polska S.A. – spektakl „Szary domek” K. Szestak, Filharmonię Kaszubska w Wejherowie – spektakl „Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku” D. Masłowskiej. Wzrosła również aktywność teatru – w 2015 roku zagraliśmy 63 poza siedzibą i 91 w Słupsku, w 2016 już 70 poza siedzibą i aż 119 w Słupsku.
Teatr zaistniał w ogólnopolskich mediach – TVP 1 Teleexpress dwukrotnie relacjonował nasze działania (premiera „Bóg Mordu” oraz premiera „Las Villas”). W 2016 roku ukazały się 24 recenzje naszych spektakli w lokalnej i ogólnopolskiej prasie oraz setki wywiadów, felietonów i innych materiałów prasowych w gazetach drukowanych, radio, Internecie i telewizji. Po raz drugi w swojej historii Nowy Teatr otrzymał nagrodę na festiwalu (wyróżnienie finansowe 14 OPMW w Warszawie za spektakl „+1”). Prezentowaliśmy się również za granicą – w listopadzie pokazaliśmy 3 nasze spektakle w Luksemburgu.
Teatr przeszedł gruntowną i kompleksową zmianę identyfikacji graficznej, stworzyliśmy również nową stronę internetową. Środkami sponsorów i własnymi siłami wyremontowaliśmy Małą Scenę oraz foyer i kasę przy Małej Scenie – staramy się grać spektakle w każdy weekend przez cały rok, również w lecie. Działamy także w przestrzeni miejskiej – wykonaliśmy mural na ulicy Długiej, wystawy zdjęć i grafiki, instalacje, imprezy na ulicach i w różnych punktach miasta, zorganizowaliśmy dużą plenerową imprezę „Kulturalny piknik z Czarnymi”. Prowadziliśmy działania edukacyjne: projekt „Szekspir czy Shakespeare”, konkursy i wycieczki dla dzieci, współpracujemy z Akademią Pomorską w Słupsku, Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie i Zespołem Szkół Technicznych w Słupsku tzw. „Drzewniak” .
Miasto doceniło nasz wysiłek podejmując uchwały o jednorazowej dotacji wyrównującej zadłużenie z jakim rozpoczęliśmy wg bilansu poprzedni rok (styczeń 2017 rozpoczęliśmy więc „na plusie”!), zwiększeniu dotacji podmiotowej Nowego Teatru o 3 % oraz przyznaniu dotacji celowej na zakup samochodu osobowo dostawczego. Trwają również ustalenia dotyczące budowy nowej siedziby teatru w ramach Programu Rewitalizacji Miasta – decyzje w tej sprawie powinny zapaść do końca marca 2017 roku. Jeśli uda nam się przeprowadzić tę inwestycję, to już za niecałe 3 lata zaprosimy Państwa do nowego budynku przy ulicy Lutosławskiego.
W 2017 planujemy minimum 6 premier na Dużej i Małej Scenie. Zapraszamy również grupy offowe i artystów indywidualnych do realizacji swoich projektów w Nowym Teatrze w ramach programu Noffy Teatr. Ruszamy również z programem edukacyjnym w teatrze, klubem recenzenta skierowanym do lokalnej młodzieży i osób zajmujących się hobbystycznie pisaniem, będziemy cyklicznie pokazywać spektakle z napisami w języku angielskim i niemieckim oraz organizować weekendy familijne w teatrze. Powoli zmienia się nasz profil artystyczny – stajemy się nowoczesną instytucją kultury spełniającej oczekiwania lokalnej społeczności rozpoznawalną na kulturalnej mapie Polski. Zmieniamy się dla Państwa!

„W Słupsku zaszła dobra zmiana, o czym z radością donoszę. Wybierzcie się do Słupska koniecznie i zobaczcie dobry, niewymuszony, mądry teatr, który występuje w naszym regionie rzadziej niż najbardziej zagrożone gatunki w dziale CR w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych.”
Piotr Wyszomirski „Gazeta Świętojańska” 11.04.2016

Dominik Nowak
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Nowy Teatr im Witkacego w Słupsku


14:10, 30 stycznia 2017