aktualności

Przetarg na technologię sceny

W dniu dzisiejszym (21.03.2019) zostało wszczęte postępowanie pn. „TECHNOLOGIA SCENY – Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii w ramach projektu „Łamiemy bariery, łączymy pokolenia – rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska”.

http://bip.um.slupsk.pl/zamowienia-publiczne/1932.html

rodzaj: zamówienie o wartości powyżej 30 tys. euro
tryb: otwarty
składanie ofert: 4.04.2019 10:00 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, Kancelaria Urzędu, pokój numer 6
otwarcie ofert: 4.04.2019 10:30 • Urząd Miejski w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, pokój nr 302A


14:17, 21 marca 2019