aktualności

Konkurs plastyczny.

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Teatru ogłaszamy konkurs plastyczny, pt.: „Wyprawa moich marzeń.” Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie ilustracji inspirowanej książką bądź przedstawieniem „Doktor Dolittle i przyjaciele”. Poniżej regulamin konkursu:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru,
pt.: „Wyprawa moich marzeń”

1. Organizatorem konkursu jest Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku
2. Konkurs rozpoczyna się 20 lutego 2018 r. i trwać będzie do 23 marca 2018 r.
3. Konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:
– dzieci w wieku przedszkolnym
– dzieci z klas I-III szkoły podstawowej
4. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie ilustracji inspirowanej książką bądź przedstawieniem „Doktor Dolittle i przyjaciele” pod hasłem „Wyprawa moich marzeń”.
5. Prace konkursowe muszą zawierać na odwrocie imię i nazwisko, wiek oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna grupy/nauczyciela dziecka. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu, prace niepodpisane nie będą zakwalifikowane do konkursu. Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na udział w konkursie oraz oświadczenie dotyczące praw autorskich (do pobrania ze strony organizatora www.nowyteatr.pl.)
6. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
7. Konkurs będzie przebiegał wg określonego przez organizatora harmonogramu:
– do 15 marca 2018 r. organizator przyjmuje i kwalifikuje prace konkursowe (decyduje data dostarczenia)
– w dniach 19 – 25 marca 2018 r. zakwalifikowane prace będą opublikowane na Facebookowej stronie organizatora: https://www.facebook.com/NowyTeatr/ i poddane głosowaniu w celu wyłonienia laureata w kategorii NAGRODA PUBLICZNOŚCI. Głosowanie kończy się 23 marca o godzinie 12.00.
– 23 marca ogłoszenie wyników – przyznanie nagród.
– 27 marca wręczenie nagród, które odbędzie się na scenie teatru przed spektaklem „Doktor Dolittle i przyjaciele”.
8. Nagrody:
– I kategoria NAGRODY PUBLICZNOŚCI – 1, 2, 3 miejsce – nagrody dla autorów prac, opublikowanych w galerii na profilu FB organizatora, które otrzymają najwięcej głosów oddanych na nie w formie polubień.
– II kategoria NAGRODY SCENOGRAFA – 1, 2, 3 miejsce – nagrodzone prace wskaże w imieniu organizatora scenograf teatralny.
Autorzy nagrodzonych prac otrzymają wejściówki na spektakle oraz pamiątkowe upominki. Dodatkowym wyróżnieniem dla najciekawszych prac będzie ich wystawa we foyer teatru oraz w Galerii Słupsk.
9. Forma dostarczenia prac do organizatora:
– bezpośrednio do kasy teatru, która mieści się przy ul. Jana Pawła II 3, poniedziałek-czwartek w godz. 8.00-16.00, piątek 10.00-18.00
– za pośrednictwem poczty na adres Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku, ul. Lutosławskiego 1 76-200 Słupsk, z dopiskiem „Konkurs plastyczny”
10. Wytyczne dotyczące zgłaszanych prac konkursowych:
– format prac dowolny
– technika wykonania prac dowolna rysunkowa
11. Organizator zastrzega sobie prawo do:
– zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
– odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
– nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
– rozstrzygania w kwestiach spornych i nieuregulowanych postanowieniami regulaminu głos decydujący należy do organizatora.

Pliki PDF do pobrania:
konkurs regulamin
konkurs zgoda
konkurs prawa autorskie


15:34, 20 lutego 2018