aktualności

Infrastruktura kultury

Miło nam poinformować, że wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu/priorytetu Rozwój Infrastruktury Kultury 2016 Infrastruktura kultury na zadanie „Zakup wyposażenia na potrzeby Małej Sceny” uzyskał akceptację. Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 tys. złotych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Teatr w ramach realizowanego zadania planuje dokonać zakupu wyposażenia niezbędnego do poprawy stanu infrastruktury, dostosowania jej do standardów europejskich, a przede wszystkim zwiększającego potencjał Teatru. Zakup wyposażenia scenicznego jak i sprzętu wizualnego umożliwi ożywienie działalności kulturalnej Małej Sceny. Mała Scena będzie związana z inicjatywę aktorską i mniej obsadowymi spektaklami co wpisuje się w możliwości finansowe teatru jak i spektakle wyjazdowe.
W ramach zadania, którego koszt całkowity to 137 tys złotych, zostanie zakupiony następujący sprzęt: podesty sceniczne, reflektory, żarówki do reflektorów, barierki do podestów scenicznych, casy na sprzęt, szafa garderobiana, rzutnik multimedialny wraz z oprzyrządowaniem, laptopy, ekran projekcyjny.

logo-minister

Przetargi:

Słupsk, dnia 10 sierpnia 2016 r.
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO DOTYCZĄCY ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ „Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawą – zakup podestów scenicznych z osprzętem, barierek, szafy garderobianej, skrzyń transportowych typu „case”
1. Protokół z postępowania (pdf)

Słupsk, dnia 10 sierpnia 2016 r.
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO DOTYCZĄCY ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ „Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawą – zakup reflektorów i żarówek”
1. Protokół z postępowania (pdf)

Słupsk, dnia 2 sierpnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 dla zamówienia pod nazwą: „Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawą – zakup podestów scenicznych z osprzętem, barierek, szafy garderobianej, skrzyń transportowych typu „case””
1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
3. Oferta cenowa (pdf)
4. Formularz cenowy (pdf)
5. Wzór umowy (pdf)

Słupsk, dnia 2 sierpnia 2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 dla zamówienia pod nazwą: „Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawą – zakup reflektorów i żarówek”
1. Zapytanie ofertowe (pdf)
2. Opis przedmiotu zamówienia (pdf)
3. Oferta cenowa (pdf)
4. Formularz cenowy (pdf)
5. Wzór umowy (pdf)

Słupsk, dnia 2 sierpnia 2016 r.
PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO DOTYCZĄCY ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ „Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawą – zakup rzutnika mulimedialnego wraz z oprzyrządowaniem – 1 zestaw , ekranu projekcyjnego- 1 szt, 3 sztuk laptopów”
1. Protokół z postępowania (pdf)

Słupsk, dnia 2 sierpnia 2016 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ „Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawą – zakup podestów scenicznych z osprzętem, barierek, szafy garderobianej, skrzyń transportowych typu „case””
1. Protokół z postępowania (pdf)
2. Unieważnienie (pdf)

Słupsk, dnia 2 sierpnia 2016 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ „Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawą – zakup reflektorów i żarówek”
1. Protokół z postępowania (pdf)
2. Unieważnienie (pdf)

Słupsk, dnia 27 czerwca 2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia pod nazwą: „Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawą – zakup reflektorów i żarówek”

1. Zapytanie ofertowe
2. Opis porzedmiotu zamówienia
3. Oferta cenowa (.pdf)
4. Formularz cenowy (.pdf)
5. Umowa (.pdf)
Sprostowanie do zapisu w pkt 8 (opis sposobu przygotowywania ofert) zapytania ofertowego pod nazwą : „Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawą – zakup reflektorów i żarówek” z dn. 22 czerwca 2016 r.
Zmienia się odnośnik 3 z: „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w postaci elektronicznej” na:„Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci elektronicznej”.
Zapytania:
Proszę o informację czy wymóg: „Reflektor + żarówka 2000 W, oprawa GY16. Jeśli zaproponujemy urządzenie spełniające wszystkie parametry, natomiast źródło światła to żarówka 2000W na trzonku G22, zaakceptujecie takie urządzenie? Dodam, że trzonek żarówki nie ma żadnego znaczenia w kwestii parametrów świecenia
Odpowiedź: Tak, akceptujemy.
Słupsk, dnia 27 czerwca 2016 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia pod nazwą: „Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawą – zakup podestów scenicznych z osprzętem, barierek, szafy garderobianej, skrzyń transportowych typu „case””
1. Zapytanie ofertowe
2. Opis porzedmiotu zamówienia
3. Oferta cenowa (.pdf)
4. Formularz cenowy (.pdf)
5. Umowa (.pdf)
Sprostowanie do zapisu w pkt 8 (opis sposobu przygotowywania ofert) zapytania ofertowego pod nazwą : „Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawą – zakup podestów scenicznych z osprzętem, barierek, szafy garderobianej, skrzyń transportowych typu „case” z dn. 22 czerwca 2016 r.
Zmienia się odnośnik 3 z: „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w postaci elektronicznej” na:”Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci elektronicznej”.
Zapytania:
(…)
W nawiązaniu do Państwa zapytania ofertowego: „Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawą – zakup podestów scenicznych z osprzętem,
barierek, szafy garderobianej, skrzyń transportowych typu „case”” poproszę o sprecyzowanie poniższych zapisów Załącznika nr 1- opis
przedmiotu zamówienia: 1. Podesty sceniczne o wwymiarach 2 m x 1m (20 sztuk) z kompletem nóg teleskopowych kwadratowych z możliwością regulacji do 20 cm(80 sztuk), 40-60 cm (80 sztuk) z wkładkami zaciskającymi, kostkami samopoziomującymi: – jaki jest zakres regulacji nóg teleskopowych do 20cm? Czy zamiast:
nóg teleskopowych mogą zostać zaoferowane nogi kwadratowe ze stopkami regulacyjnymi na połączeniu śrubowym, które umożliwiają płynną
regulację w zakresie do 10cm od długości bazowej (np. od 20 do 30cm),
Odpowiedź: NIE
Czy wkładki zaciskające są tożsama nazwą uchwytów służących do łączenia ze sobą ram podestów?
Odpowiedź: NIE
Czy kostki poziomujące to tożsama nazwa wkładek poziomujących służących do łatwego wypoziomowania sceny – (wkładki mocowane w
> rowkach podestów scenicznych)? Jaka ilość powyższych elementów jest przez Państwa wymagana?
Odpowiedź: TAK, MINIMUM 2 SZT. NA PODEST
2. Podesty sceniczne powinny posiadać odpowiedni atest dopuszczający je do stosowania i być zbudowane w standardzie z ramy aluminiowej, wypełnionej sklejką antypoślizgową wodoodporną (w kolorze czarnym) o nośności nie mniejszej niż 500 kg/m²): – poproszę o zdefiniowanie koloru czarnego – czy macie Państwo na myśli konkretny kolor z palety RAL czy też standardowy kolor sklejki antypoślizgowej (czarny-hebanowy)?
Odpowiedź: TAK, CZERŃ SKLEJKI NAS ZADOWALA
Poproszę o informację w/s nośności podestów – rozumiem, że zapis Specyfikacji ma na myśli spełnienie rozporządzenie Ministra Kultury i
Sztuki z dnia 15 października 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk, który to w załączniku Nr 1 , pkt. 1 definiuje wymóg dopuszczalnego obciążenia podłogi sceny minimum 5kN/m2. Wartość 5kN/m2 często jest źle interpretowana jako 500kg/m2, ponieważ jest to 509,68kg/m2, czy dopuszczacie Państwo podesty klasy nośności 500kg/m2 (jest to ich maksymalna nośność),
Odpowiedź: TAK
W zakresie certyfikatu bezpieczeństwa: prawo europejskie znosi obowiązek certyfikowania znaczkiem B (certyfikat bezpieczeństwa)a nakłada na producenta wymóg dostarczenia deklaracji bezpieczeństwa o spełnianiu wymogów bezpieczeństwa dla tymczasowych konstrukcji aluminiowych, poparte obliczeniami statycznymi, certyfikatem materiałowym dla określonej partii surowca użytego do produkcji podestów, atestem trudnozapalności na sklejkę. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego, Instytutu Techniki Budowlanej oraz Polskiego Centrum Akredytacji, podesty sceniczne jako produkt nie podlegają procedurze certyfikacji dla materiałów budowlanych. Czy należy rozumieć, że dokumenty wymagane przez prawo (deklaracja producenta, obliczenia statyczne, certyfikaty materiałowe) są wystarczające?
Odpowiedź: TAK
3. Szafa garderobiana o wym. 80x60x180 cm: – czy sklejka wodoodporna powinna mieć taki sam kolor jak podesty (antypoślizgowa)czy wystarczy, aby zwykła sklejka wodoodporna została pomalowana na czarno? jaka jest wymagana grubość sklejki?
Odpowiedź: KOLOR MA ZNACZENIE DRUGORZĘDNE, MIN. 8 MM
w którym miejscu powinna być umiejscowiona półka – nad drążkiem na wieszaki na ubrania czy też w dolnej części? w jakiej odległości?
Odpowiedź: W DOLE, MIN. 40 CM
– czy wysokość szafki jest wysokością brutto uwzględniającą wysokość kółek czy też wysokością netto nie uwzględniającą kółek?
Odpowiedź: BRUTTO
– czy kółka muszą być wyposażone w hamulce?
Odpowiedź: TAK
czy wszystkie kółka muszą być skrętne czy tylko dwa?
Odpowiedź: WSZYSTKIE
– jaka jest wymagana nośność kółek? 80 KG
– czym muszą być pokryte kółka (guma, plastik, metalowe)?
Odpowiedź: GUMA
– jakiego rodzaju profilem powinna zostać wzmocniona szafa i jakiego rozmiaru powinien być profil? MIN 35X35 MM
> Te same pytania odnoszą się do skrzyń – case’ów.
Odpowiedź: J/w
(…)Zgodnie z zapisem SIWZ wymagacie Państwo min nośności podestów 500kg/m2, czyli zapis ten generalnie wyklucza podesty wystawowe typu Wamat PAL-500 czy Alustage SCA-03, Alustage SCA-05, Wamat PAL-500, AlspawLight SPL, itp. (podesty nie spełniające wymogów BHP dla scen wg Rozporządzenia Ministra Kultury)
(…)Proszę o stanowisko, czy dopuszczacie podesty niezgodne z SIWZ w zakresie nośności a tym samym z wymogami ustawowymi.
Odpowiedź: Witam. Wystarczą nam podesty o nośności 500 kg/m2, ponieważ nie są one
przewidziane do budowy konstrukcji scenicznej.
Słupsk, dnia 27 czerwca 2016 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO
dla zamówienia pod nazwą: „Zakup wyposażenia scenicznego wraz z dostawą – zakup rzutnika mulimedialnego wraz z oprzyrządowaniem – 1 zestaw , ekranu projekcyjnego- 1 szt, 3 sztuk laptopów”
1. Ogłoszenie
2. Opis porzedmiotu zamówienia
3. Oferta cenowa (.pdf)
4. Formularz cenowy (.pdf)
5. Umowa (.pdf)
Sprostowanie do zapisu w pkt 8 (opis sposobu przygotowywania ofert) ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dn. 22 czerwca 2016 r.
Zmienia się odnośnik 3 z: „Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w postaci elektronicznej” na:”Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci elektronicznej”.

 


08:32, 16 września 2016